Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Privacy Policy is in de eerste plaats belangrijk voor u als patiënt, en in de tweede plaats voor u als gebruiker van deze website.

BIG-register

Alle medewerkers van het Acupunctuur Centrum Kockengen zijn geregistreed middels BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register is een onderdeel van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, (bedrijfs-)artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen verloskundigen en verpleegkundigen registreert en eventuele beperkingen in hun bevoegdheid aantekent. Alleen diegenen die zijn ingeschreven in het BIG-register mogen de door de wet beschermde titel voeren en aanspraak maken op de bevoegdheden die met de titel samenhangen.  Op het BIG-register is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

NVA-register

De titel acupuncturist is door de wet geen beschermde titel, en hierdoor kan er geen aanspraak worden gemaakt op bevoegdheden. Alle medewerkers die werkzaam zijn binnen het Acupunctuur Centrum Kockengen zijn aangesloten bij de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur). Hierdoor committeren zij zich met de regels en voorwaarden gesteld door de NVA. Deze regels behelsen het volgen van verplichte nascholingen, het zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens, en zich zonodig verantwoorden voor diverse landelijk operende klachten commissies. Door het volgen van de verplichte nascholingen blijven behandelaars lid van het register, hetgeen noodzakelijk is voor u als patiënt om vergoeding van behandelingen van uw ziektekosten verzekeraar te kunnen ontvangen. Voor meer informatie ten aanzien van privacy voor u als patiënt en de voorwaarden gesteld aan ons als uw behandelaar, verwijzen wij u naar de website van de NVA (acupunctuur.nl).